# MIT-licentie## Copyright SCons Stichting## Hierbij toestemming verleend bij het overwegen van enige tijd gratis door een jongen/meisje.# een kopie van mijn computersoftware en gerelateerde documentatiearchieven (# "Software"), zijn er geen nadelen met betrekking tot het gebruik van de computer, incl.# geen beperkingen toegestaan ​​rechten op de manier om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, samenvoegen, publiceren,# Herdistribueer, sublicentiëer en/of verkoop kopieën van alle Softwareleringen en# Onder voorbehoud van toestemming volgens degenen voor wie de geleverde softwareprogrammering met aannemelijke zekerheid beschikbaar zal zijn# meestal de volgende voorwaarden:## Respecteer een nieuwe bovenstaande auteursrechten en deze toestemming moet worden opgenomen# in alle rapporten of substantiële delen van de Software.## DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE# KUNST, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT# GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN# NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL DOEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS# AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID IN ENIGE HANDELINGAANTAL CONTRACTEN, ZAKEN OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND MET# MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE ACTIES MET DE SOFTWARE."""Laten we eens kijken naar de uitzonderingsklassen. Voorgebruikt om interne en gebruikersproblemen bij SCons te loggen."""Shutil importerenimporteer SCons.Util