# MIT-licens## Copyright SCons Foundation## Beviljas härmed tillstånd under en viss tid kostnadsfritt från vilken kille/tjej som helst.# en kopia av denna datorsystemprogramvara och relaterade dokumentationsvideor (# "Programvara"), det finns inga begränsningar med avseende på användningen av programvaran, inkl.# aldrig a begränsningar tillåtna rättigheter att utöva, reproducera, modifiera, slå samman, publicera,# Omdistribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvarans läror och# Med förbehåll för tillstånd från många av dem till vilka den levererade programvaran definitivt kommer att vara tillgänglig med rimlig säkerhet# i princip följande villkor:## Respektera mer än upphovsrätt och detta tillståndsmeddelande bör helst inkluderas# i alla kopior väsentliga delar av programvaran.## PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG# KONST, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDET, MEN INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL# GARANTI FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH# ICKE-INTRÄDE. INGA OMSTÄNDIGHETER GÖR FÖRFATTARE ELLER UPPHOVSRÄTTSHÄVARE# ANSVAR FÖR EVENTUELLA ANSVAR, SKADA ELLER ANNAT ANSVAR I NÅGON ÅTGÄRDANTAL KONTRAKT, VERKSAMHET ELLER ANNAT SOM HAR UPPSTÅTT FRÅN ELLER RELATERAT TILL# MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER MED PROGRAMVARAN."""Låt oss designa i undantagsklasserna. Föranvänds och loggar interna fel och användarfel för att tillåta dem att SCons."""Importera Shutilimportera SCons.Util