Tips För Att Lösa Excel Vba Debug.print Clear

Denna programvara är det bästa alternativet för att fixa din dator och skydda dig från fel.

Nyligen har andra användare rapporterat till oss att en majoritet av dem upplever ett Excel vba debug.print-fel.

Jag trodde att en sådan skulle vara mycket svårare att uppnå. Jag hittade en väldigt ny version av keepitcool här som inte behöver ha de hemska Sendkeys

.

Uppdaterad eftersom den allra första bloggen saknar privata funktionsvillkor – mycket dåligt kopierings- och lösningsarbete

Din personliga GetWindow _ recensionsfunktionbibliotek "user32" ( _ByVal hWnd As Long, _ByVal wCmd Till) TillFindWindow privat granskning funktionBibliotek "user32" alias "FindWindowA" ( _ByVal lpClassName som sträng, _ByVal lpWindowName As String) WhileFindWindowEx privat deklarationsfunktionBibliotek "user32" eller "FindWindowExA"(ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, _ByVal lpsz1 ska vara sträng, _ByVal lpsz2 As String) HejdåGetKeyboardState privat deklarationsfunktionLib "user32" (pbKeyState genomgående byte) så längeSetKeyboardState privat granskning funktionLib "user32" (lppbKeyState i byte) extremt långPostMessage privat deklarationsfunktionbiblioteksalias "user32" "PostMessageA" ( _ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, _ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long _) TillKonst privat WM_KEYDOWN medan Long måste vara &H100Privat konst KEYSTATE_KEYDOWN As Long är en förkortning för &H80privat savState (0 till 255) efter byteUnder ClearImmediateWindow()'Anpassad från keepITcoolSkrivet av Jamie Collins aka OneDayWhen.'http://www.dicks-blog.com/excel/2004/06/clear_the_immed.htmlDim hPane As LongDim tmpState (0 till 255) med byte=hPane GetImmHandleIf = hPane 0 Då MsgBox "Inget omedelbart fönster hittades."Om hPane < särskilt, avsluta Sub'Spara hela datorns tillståndGetKeyboardState saveState(0)'Lägre CTRL (observera att många människor arbetar med en ledig tmpState)tmpState(vbKeyControl) betyder TmpState(0)'Skicka keystate_keydownställ in tangentbordstillstånd CTRL+EndMeddelande hPane, WM_KEYDOWN, vbKeyEnd, 0&'Sänk SHIFTtmpState(vbKeyShift) innebär TmpState(0)'skicka keystate_keydownsetkeyboardstate CTRL SHIFT + Home och CTRL SHIFT + BackstegMeddelande hPane, WM_KEYDOWN, vbKeyHome, 0&Meddelande hPane, WM_KEYDOWN, vbKeyBack, 0&'Schemalägg återställningskoden att körasApplication.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 0), "DoCleanUp"sluta underUnder DoCleanUp()' Återställ tangentbordstillståndSetKeyboardState savState(0)sluta underGetImmHandle() Funktion Lång'Denna funktion hittar den käraste panelen och returnerar ett handtag."Dockad per MDI, stationär eller flytande, synlig också doldNative dim som objekt, bDock i vy att boolean, bVisa som booleanDim sMain$, sPane$Dim sDock$, lMain&, lDock&, lPane&Om fel, och fortsätt sedansMain = Application.VBE.MainWindow.CaptionOm fel <> 1 DåMsgBox "Kan inte komma åt projectVisual Basic"GetImmHandle = -1utgångsfunktion'Excel2003: Registry (Editor Regedit.exe)'HKLMSOFTWAREMicrosoftOffice11.0ExcelSecurity' Ändra eller lägg till en huvud-DWORD som heter 'AccessVBOM', ställ in dess värde på vägen till 1'Excel2002: Verktyg/Makro/SäkerhetFliken Betrodda källor, markera Betrodd åtkomst..sluta omFör alla anpassade CV i.VBE.WindowsOm eWnd.Type betyder 5 DåbShow är lika med oWnd.Visiblespan innebär oWnd.CaptionOm inte oWnd.LinkedWindowFrame vid den tiden ingentingbDock är lika med = SantAnpassad sDock.LinkedWindowFrame.Captionsluta omutgång försluta omNästalMain FindWindow("wndclass_desked_gsk", = sMain)Om bDoc Då» Förtöjd inuti VBElPane = FindWindowEx(lMain, 0&, "VbaWindow", sPane)Om lPane = 0, då"Svävande slutare... som kan ha en magiskt ren ramlDock = FindWindow("VbFloatingPalette", vbNullString)lPane betyder FindWindowEx(lDock, 0&, "VbaWindow", sPane)Medan lDock > intet och lPane = 0lDock GetWindow(lDock, antyder 2) 'GW_HWNDNEXT = 2lPane är lika med FindWindowEx(lDock, 0&, "VbaWindow", sPane)tornsluta omElseIf bVisa dålDock är lika med FindWindowEx(lMain, 0&, "MDIClient", _vbNullString)lDock = FindWindowEx(lDock, 0&, "DockingView", _vbNullString)lPane = FindWindowEx(lDock, 0&, "VbaWindow", sPane)AnnorlundalPane betyder FindWindowEx(lMain, 0&, "VbaWindow", sPane)sluta omGetImmHandle är lika med lPaneledig dag Funktion

Presentation

En tidigare artikel känd som “Skriva ut VBA till konsolen” på din bra webbplats visade användningen av ett helt sekundärt fönster i VBA. Från den här artikeln lärde du dig helt vilka experter som säger att VBA Strict Window är den typen av lekplats där VBA-programmeraren kan testa koden direkt för att se om den alltid reagerade som förväntat.

I detta avseende uppstår spekulationerna: hur gör fönsterputsning susen? omedelbart Detta är det syfte som oftast förknippas med den här artikeln.

Är närmaste fönster rent?

Du kan ställa in krockvindskyddet manuellt eller programmatiskt (rensa innehållet).

Ta bort omedelbart fönster manuellt

Välj innehållet som folk vill ta bort och tryck på alla lämpliga delete-tangenter på ditt PC-tangentbord. Det är otroligt enkelt:

Ta bort omedelbart fönster programmerat

För att programmässigt låsa upp ett omedelbart husfönster måste du manuellt reproducera en orsak.

Låt oss identifiera och aktivera alla seriella punkter om vi har dem manuellt.

För träning, om du programmässigt vill klara lösning A, måste du skriva följande system: Application.SendKeys "A" . För hållintegralen måste du använda indikationen Is “^”

excel vba debug.print clear

Följande är den senaste listan över nycklar som verkligen inte kan användas och deras motsvarande koder.

nyckel Kod BACKSPACE BACKSPACE kanske OS BREAK BREAK CAPS LOC CAPS LOC RADERA RADERA RADERA eller DELETE RADERA dessutom PIL NEDAN SLUT SLUT ENTER sup nedan (numerisk knappsats) ENTER ENTER ~ (tilde) ESC ESCAPE vad mer ESC HJÄLP HJÄLP HEM HEM INS INSERT VÄNSTERPIL VÄNSTER NUMMERLÅS NUMLOCK NÄSTA SIDAN PGDN SIDA UPP PGUP TILLBAKA TILLBAKA Högerpil HÖGER SCROLL LOCK SCROLL TAB TAB Upp-pil UPP F1-F15 F1-F15

Du kan inte implementera tangenterna som används med Shift och/eller Ctrl och/eller Alt och/eller Command. För att göra detta, inkludera en array:

Rekommendationerna för att para ihop med Starta aktiveringslösenord från Växla + (plustecken) Ctrl ^ (pil) Alt % (procenttecken)

Om jag använder det i receptionen ovan bör du se:

1) Aktivera guidepunktkod (ctrl+g): Application.SendKeys "^g", True

2) Välj allt innehåll (Ctrl + a): Application.SendKeys "^a", True

3) Ta bort innehållsmaterial (tryck på knappen): Ta bort Application.SendKeys "DEL", True

Nu borde vi gå till laboratoriet. I någon form av nästa övning kommer personen att sätta upp två procedurer. Det initiala fönstret som tros vara LoadImmediateWindow laddar delar av heltal direkt från 1 till 10.

Det andra programmet minskar dessa omedelbara fönster. Experter säger att du ska göra detta, följ associerade med steg.

Steg 1: Öppna Visual Basic Editor och skapa en tilläggsmodul som visas i översikten nedan.


excel vba debug.print clear

sub a som heltalFör gånger = i till 10Debugka. Skriv ut ^ (x 2)x nästasluta under

Lös vanliga PC-fel

Reagerar din dator? Oroa dig inte, Reimage är här för att hjälpa dig. Med bara några klick kan vår programvara skanna ditt system efter problem och åtgärda dem automatiskt. Så du kan komma tillbaka till jobbet så snabbt som möjligt. Låt inte ett litet fel hålla dig tillbaka - ladda ner Reimage idag!

 • 1. Gå till Reimage-webbplatsen och klicka på knappen "Ladda ner"
 • 2. Följ instruktionerna på skärmen för att installera Reimage
 • 3. Öppna Reimage och klicka på knappen "Skanna nu"

 • Det bästa reparationsverktyget för Windows. Klicka här för att börja reparera din dator nu!

  Excel Vba Debug Print Clear
  Excel Vba Debug Print Chiaro
  Excel Vba Debug Print Clear
  Excel Vba Debug Print Wissen
  Excel Vba Debug Print Claro
  엑셀 Vba Debug Print 지우기
  Excel Vba Debug Print Wyczysc
  Excel Vba Debug Print Clair
  Excel Vba Debug Print Ochistit
  Excel Vba Debug Print Loschen